به گفته آنها ، اپل از سال 2014 روی پروژه تیتان کار می کند که استفاده گسترده از یک اتومبیل خودران را پیش بینی می کند. شرکت تیم کوک برای اجرای این طرح راهی متفاوت از Waymo و Uber انتخاب کرد.

به گفته یک منبع در آژانس ، اپل در حال کار بر روی باتری تولید شده خود است که از یک طراحی یکپارچه برخوردار خواهد بود و در نتیجه از نظر بهره وری انرژی مناسب تر خواهد بود. بنابراین ، تولید آن ارزان تر خواهد شد. با توجه بهمهلت مقرر باید حداکثر تا سال 2025 ظاهر شود.